Comsec

Cybersecurity First

מה עשינו

מיתוג
בניית שפה גרפית
איורים
עיצוב אתר

תיאור הפרויקט

בעולם הרווי של הסייבר, יש משמעות לשפה גרפית מבדלת אשר מצליחה להבליט את החברה ולהדגיש את הייחוד שלה ואת השירותים שהיא מספקת. הסטודיו יצר שפה שמצליחה להיות עכשווית, נעימה וגם להשיק לעולמות הטכנולוגיים הספציפיים של התעשייה.