Glue

שינוי שמגיע מבפנים

מה עשינו

עיצוב אתר
Ui&Ux
פיתוח אתר

תיאור הפרויקט

Glue עוזרת לארגונים להגיע למטרות עסקיות בעזרת ודרך העובדים שלהם. הם בונים קהילות פנים ארגוניות שעושות אימפקט.

לאתר הפרויקט