Sapienship.lab

Explore The Near Future

מה עשינו

בניית אתר

תיאור הפרויקט

Sapienship Lab הוא מיזם המדיה והחינוך של חברת Sapienship. האתר כולל תכנים מקוריים במגוון סוגי מדיה העוסקים באתגרי המאה ה-21 ובסיפורים הגדולים של כל הזמנים. אלה מלווים בפעילויות ותכנים חינוכיים למורות, מורים והורים, במטרה לפתח חשיבה ביקורתית מוכוונת מדע מנקודת מבט גלובלית.
תכנים, UX ועיצוב ויזואלי: Sapienship

לאתר הפרויקט